reso

Om resö & Galtö

Här är det gott att leva och bo

Resö och Galtö ligger i den norra skärgården i Tanums kommun. Till våra vackra öar tar man sig landvägen via broar eller med båt. Naturen erbjuder fina upplevelser och en rik flora och fauna. Här har vi en god livskvalitet – året runt.

På öarna finns en blandad bebyggelse. Förutom karakteristiska skärgårdshus och sjöbodar, finns även moderna hus, radhuslängor och ett stort antal fritidshus. Här finns även campingplatser, med många stamgäster.   

Helårsboende och företag arbetar aktivt med områdesfrågor och har lyckats behålla ett levande samhälle. Ett väl utbyggt fibernät på Resö och Galtö  med omnejd är här ett viktigt inslag.

I Resö hamn finns aktiva yrkesfiskare, med fiske inriktat på skaldjur. I hamnen ligger också träffpunkten Hamnmagasinet, med lokaler för fest och boende, samt restaurang. Gästhamnen är mycket omtyckt för sin fina läge, lugna atmosfär och välutrustade serviceanläggning. På Resö finns sedan 2023 en entré till Kosterhavets nationalpark, med en intressant utställning på temat “Hållbart fiske”. Utanför finns också ett lekskepp för barn.  

Livsmedelsaffären Handlar’n har generösa öppettider, sortiment och service, samt en anläggning med bensin och diesel.  Strax nedanför affären och Entré Resö  ligger en gästbrygga för tillfälliga besökare. 

På öarna finns det gott om små företag och även några mindre butiker. Här hittar du också trevliga promenadvägar i omväxlande natur. Missa inte våra kulturhistoriska vandringsslingor, som ger dig lite extra information om livet på öarna. 

Välkommen hit! 

Tidningen RESÖmagasinet

Varje år gör vi ett magasin som vi kallar för “Resömagasinet”. Dessa kan du ladda ner här och lägga i PDF format.

Kultur & historia

Resös tidigaste historia är höljd i dunkel och hur länge det har bott människor på ön vet ingen säkert. Första gången Resö nämns i någon skrift

LÄS MERA

Resö kyrka

Resö kyrka invigdes 1916. Kyrkobygget kom till genom privata initiativ av Resöbor. Det var lång väg att ta sig till Lurs kyrka för gudstjänster, dop

LÄS MERA

Samhällsföreningen Resö-Galtö

Samhällsföreningens stadgar säger att vi ska främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att: 1. Tillhandahålla medlemmarna lokaler för fritid-, skol-, mötes-, närings-, och annan verksamhet, samt 2.

LÄS MERA

Sjöstjärneskolan

2023 blir tyvärr sista året med skolverksamhet på Resö. Sjöstjärneskolan har i mer än trettio års tid drivits av ett föräldrakooperativ. Bara för några år

LÄS MERA

Resö fiskehamn

Resö Fiskehamn är en viktig del av ett levande lokalsamhälle året runt. Fisket i området sträcker sig långt tillbaka och har en intressant historia. Många

LÄS MERA

Uthyres på Resö och Galtö

Många är intresserade av att hyra boende på eller i närheten av våra vackra öar. Här finns både hyreslägenheter för helårsboende, mindre stugor och sommarhus

LÄS MERA

Risdeponi

Mitt på Resö ligger en risdeponi. Skylt finns invid Resövägen. Deponin är en service som är till för att boende på Resö och Galtö skall

LÄS MERA

Företag i området

Tanums kommun har många egna företagare. Det gäller även i vårt närområde. Här nedan finns en förteckning över de lokala företagen, med allt från hantverkare

LÄS MERA