reso

Resö kyrka

Resö kyrka invigdes 1916. Kyrkobygget kom till genom privata initiativ av Resöbor. Det var lång väg att ta sig till Lurs kyrka för gudstjänster, dop och konfirmationsundervisning. År 1913 startades därför en insamling. Alla bidrog – var och en efter sin förmåga. 1-2 kr eller 10 kr i två avbetalningar var vanliga summor. Även befolkningen på de närliggande öarna och fastlandet bidrog till bygget

Kyrkan är byggd i trä och klädd med tjärade ekspån. Exteriört är den enda skillnaden mot 1916 att spiran då var täckt spån. Kyrkklockan är från 1570-talet och är utlånad från Lurs kyrka.

Invändigt var kyrkan ursprungligen färgstark med blågröna bänkar, brunlaserade tak och väggar och utsmyckningar i guldbrons. På 1950-talet målades kyrkans hela interiör ljust grå i samband med en renovering. År 2000 gjordes dock en genomgripande renovering och restaurering. Målet var att så långt som möjligt återställa kyrkan till sitt ursprungliga utseende. Idag möts besökaren åter av de blågrå färgerna och vackra jugendornament.

Resö kyrka har genom åren fått många vackra gåvor, både av församlingsbor och sommarboende. En stor bidragsgivare är Resö kyrkliga syförening, som bidragit både med textilier och pengar till inköp av annan utsmyckning. Föreningen hade sin första auktion 1928 och är fortfarande aktiv.

Kyrkan är mycket populär att gifta sig i. Här finns en vacker brudkrona i silver som bruden kan låna.

Resö kyrka ingår i Tanums pastorat, Lurs församling.
Telefon 0525 – 640 00

Epost:  tanums.pastorat@svenskakyrkan.se