reso

Vi vill ha kontakt med dig!

Vi i samhällsföreningens styrelse vill gärna ha kontakt med alla boende på och i närheten av Resö och Galtö! Det gäller dels att nå ut med information om saker som är på gång, dels att ge möjlighet till en tätare dialog och idéutbyte – både med er som är medlemmar och er som inte har möjlighet att bo här året om, men som ändå är intresserad av våra lokala frågor.

I dagsläget lägger vi upp information på hemsidan, på Magasinets facebooksida och på föreningens anslagstavlor på Resö. Tyvärr når vi via dessa kanaler inte ut till alla. Vi har heller ingen möjlighet att få en förteckning över alla fastighetsägare i området och vi måste ta hänsyn till GDPR.

Nu gör vi ett försök att upprätta en lista med e-postadresser, så vi kan skicka e-post till er som är intresserade av vad som händer lokalt. Vi behöver då ett aktivt godkännande från dig att vi får lov att ha ditt namn och din e-mailadress i vårt register – och det kan vi få om du fyller i formuläret här intill.

Vi ser fram emot att kunna hålla kontakten med dig via e-post!
Styrelsen för Samhällsföreningen Resö-Galtö ek. fören.