reso

Om Resö-Galtö

Om Resö-Galtö

Kultur & historia

Resös tidigaste historia är höljd i dunkel och hur länge det har bott människor på ön vet ingen säkert. Första gången Resö nämns i någon skrift

Läs mera »
Om Resö-Galtö

Resö kyrka

Resö kyrka invigdes 1916. Kyrkobygget kom till genom privata initiativ av Resöbor. Det var lång väg att ta sig till Lurs kyrka för gudstjänster, dop

Läs mera »
Om Resö-Galtö

Samhällsföreningen Resö-Galtö

Samhällsföreningens stadgar säger att vi ska främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att: 1. Tillhandahålla medlemmarna lokaler för fritid-, skol-, mötes-, närings-, och annan verksamhet, samt 2.

Läs mera »
Om Resö-Galtö

Sjöstjärneskolan

2023 blir tyvärr sista året med skolverksamhet på Resö. Sjöstjärneskolan har i mer än trettio års tid drivits av ett föräldrakooperativ. Bara för några år

Läs mera »
Om Resö-Galtö

Resö fiskehamn

Resö Fiskehamn är en viktig del av ett levande lokalsamhälle året runt. Fisket i området sträcker sig långt tillbaka och har en intressant historia. Många

Läs mera »

Risdeponi

Mitt på Resö ligger en risdeponi. Skylt finns invid Resövägen. Deponin är en service som är till för att boende på Resö och Galtö skall

Läs mera »

Företag i området

Tanums kommun har många egna företagare. Det gäller även i vårt närområde. Här nedan finns en förteckning över de lokala företagen, med allt från hantverkare

Läs mera »