reso

Risdeponi

Mitt på Resö ligger en risdeponi. Skylt finns invid Resövägen. Deponin är en service som är till för att boende på Resö och Galtö skall kunna slänga ris i samband med rensning av den egna tomten eller samfälligheternas grönområden.

Deponering kostar 50 kr/lass (kärra). Betalning kan ske med Swish eller Vips. Instruktion finns vid deponin.

OBSERVERA att deponin ENDAST är avsedd för RIS! Större stammar, virke eller annat skräp skall lämnas på någon av kommunens återvinningsstationer.