reso

Sjöstjärneskolan

2023 blir tyvärr sista året med skolverksamhet på Resö. Sjöstjärneskolan har i mer än trettio års tid drivits av ett föräldrakooperativ. Bara för några år sedan fanns både en förskola (0-6 år) och en åldersintegrerad skola från Förskoleklass – 6:an i två avdelningar (F-3 och 4-6), samt fritidsverksamhet. Personalen bestod av rektor, lärare, förskollärare, barnskötare och skolan hade även en egen kock.

Mycket av undervisningen i skolan och aktiviteterna i fritidsverksamheten skedde i och med hjälp av närmiljön på Resö. Stor omsorg lades om utemiljön, med bl a aktivitetsarena och grillkåta. Natur, hav, småskalighet och engagerade föräldrar var en tillgång i verksamheten, men nu finns det tyvärr inte längre tillräckligt många barn på ön för att det skall vara möjligt att driva verksamheten vidare. Själva skolan lades ner redan i somras och vid årsskiftet läggs även förskolan ned.

I skrivande stund (november 2023) är skolfastigheten utlagd till försäljning och föräldrakooperativet är under avveckling. Arbete pågår med att se hur barnomsorg i framtiden skall kunna lösas för de små barn som fortfarande finns i förskoleverksamheten.