reso

Sjöstjärneskolan

Sedan mitten av 1990-talet finns det åter en skola på Resö. Denna drivs av ett föräldrakooperativ. Förutom förskola (0-6 år) och en åldersintegrerad skola från Förskoleklass – 6:an i två avdelningar (F-3 och 4-6), bedrivs också fritidsverksamhet. Bland personalen finns rektor, lärare, förskollärare, barnskötare och en egen kock.

Mycket av undervisningen i skolan och aktiviteterna i fritidsverksamheten sker i och med hjälp av närmiljön på Resö. Stor omsorg har lagts om utemiljön, med bl a aktivitetsarena och grillkåta. Natur, hav, småskalighet och engagerade föräldrar ses som en tillgång i verksamheten. Sjöstjärneskolan startar också tidigt med språkundervisning.

Totalt deltar ca 35 barn i kooperativets verksamhet. Sjöstjärneskolan välkomnar fler barn in i gemenskapen! Läs mer på skolans egna hemsida :

Länk till skolan: www.sjostjarneskolan.se