reso

Samhällsföreningen Resö-Galtö

Samhällsföreningens stadgar säger att vi ska främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att:

1. Tillhandahålla medlemmarna lokaler för fritid-, skol-, mötes-, närings-, och annan verksamhet, samt 
2. bedriva annan med ovanstående sammanhängande förenlig verksamhet.

Vid fullföljandet av sitt ändamål skall föreningen även främja förutsättningarna för åretruntboende på Resö och Galtö.

Vi har valt att begränsa möjligheterna till medlemskap i Samhällsföreningen Resö-Galtö till fysiska personer mantalsskrivna i Tanums kommun, samt till företag och föreningar med säte i Tanums kommun. Vi hoppas och tror att vi har våra sommargästers förståelse för detta. I alla andra sammanhang är vi en minoritet som inte kan göra vår röst hörd. Vi bofasta påverkas dagligen av de förutsättningar som råder i bygden och bör därför ha beslutanderätt i den förening som har till uppgift att verka för att främja förutsättningarna för ett fortsatt hållbart åretruntboende. Vi vet att många sommargäster delar våra åsikter och gärna stödjer oss med både det ena och det andra. Alla – hel-eller delårsboende – är varmt välkomna att engagera sig i arbetet för öarnas bästa.

Samhällsföreningen för Resö och Galtö arbetar med många frågor. Infrastruktur och boende är två av de viktigaste. Vi vill verka för att fler skall kunna bo året runt på vår vackra ö. Föreningen engagerar sig därför i allt planarbete som kan ge underlag för det levande kustsamhälle vi alla vill ha – både nu och i framtiden. Vi arbetar just nu t ex även med frågan om det går att bygga ett antal kooperativa hyresrätter på Resö. I samarbete med kommunen startade vi också arbetet med en lokal utvecklingsplan (LUP) för Resö och Galtö. LUP:en blev klar strax före jul 2021.

Föreningen äger och driver Resö Hamnmagasin och sköter gästhamnen på entreprenad åt kommunen. Butiken, Handlar’n Resö, är särskilt viktig för alla som bor och vistas i området och samhällsföreningen tillhandahåller lokaler för detta ändamål, inklusive en bensinanläggning. Vi är också delaktiga i förvaltningen av Kosterhavets Nationalpark. Bygget av den södra entrén till nationalparken startar våren 2022 och i samband med detta renoverar föreningen även den sk “Kopprabryggan”, inkl sjösättningsrampen.

Under fliken KONTAKT finns alla kontaktdata till föreningen, inkl. styrelsens medlemmar.

Välkommen att höra av dig med frågor eller synpunkter!

Ni som är årsboende och vill stödja föreningens arbete har möjlighet att bli medlemmar genom att anmäla ert intresse till kontakt@reso.se och betala in 100 kr/person i engångsavgift till föreningens Bg 5269-4452. Hjärtligt välkomna!