reso

dahlberg

Om Resö-Galtö

Kultur & historia

Resös tidigaste historia är höljd i dunkel och hur länge det har bott människor på ön vet ingen säkert. Första gången Resö nämns i någon skrift

Läs mera »
Om Resö-Galtö

Resö kyrka

Resö kyrka invigdes 1916. Kyrkobygget kom till genom privata initiativ av Resöbor. Det var lång väg att ta sig till Lurs kyrka för gudstjänster, dop

Läs mera »
Om Resö-Galtö

Samhällsföreningen Resö-Galtö

Samhällsföreningens stadgar säger att vi ska främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att: 1. Tillhandahålla medlemmarna lokaler för fritid-, skol-, mötes-, närings-, och annan verksamhet, samt 2.

Läs mera »
Om Resö-Galtö

Sjöstjärneskolan

Sedan mitten av 1990-talet finns det åter en skola på Resö. Denna drivs av ett föräldrakooperativ. Förutom förskola (0-6 år) och en åldersintegrerad skola från

Läs mera »
Om Resö-Galtö

Resö fiskehamn

Resö Fiskehamn är en viktig del av ett levande lokalsamhälle året runt. Fisket i området sträcker sig långt tillbaka och har en intressant historia. Många

Läs mera »

Företag i området

Tanums kommun har många egna företagare. Det gäller även i vårt närområde. Här nedan finns en förteckning över de lokala företagen, med allt från hantverkare

Läs mera »