reso

Mycket information på föreningsstämman

Lördag den 11 maj var det dags för årets stämma i Samhällsföreningen Resö-Galtö ekonomisk förening. Efter de sedvanliga stämmopunkterna informerade styrelsen om ett flertal aktuella frågor. Protokollet kan du läsa här Protokoll årsmöte 2024 justerat

I år skedde det några förändringar i styrelsen. Hilde Aasmundsengen och Torbjörn Sixtensson hade båda valt att avgå. Stort tack till de båda för många års goda insatser! De ersätts som ordinarie ledamöter av Ingrid Nilsson och Stefan Andersson, som båda tidigare varit suppleanter. Nya suppleanter är Martina Lind och Filip Lilja. Hjärtligt välkomna! Kontaktuppgifter till samtliga i styrelsen hittar du under fliken Kontakt.

Vi har även en ny ordförande i valberedningen, där Gunnar Philipson har valt att avgå efter många år som sammankallande. Tack Gunnar – och välkommen Anna Hellström som ny sammankallande!