reso

Vill du bo i kooperativ hyresrätt på Resö?

Samhällsföreningen vill att fler skall kunna bo året runt på vår vackra ö och även att du som inte har råd att köpa ett hus skall ha möjligheter att bosätta dig här. Vi arbetar därför med frågan om det går att bygga ett antal kooperative hyresrätter på Resö.

Kooperativ hyresrätt är i Sverige en lagreglerad boendeform, vars egenskaper kan sägas ligga mellan bostadsrätt och hyresrätt. Idén är inte ny. Redan för 100 år sedan bildades Stockholms Kooperativa Bostadsförening (SKB), som idag har ca 7 000 bostäder. SKB:s kooperativa hyresrätter skiljer sig från bostadsrätter i huvudsak genom att den insats som betalas fås tillbaka vid en avflyttning. Ingen marknadsprissättning tillåts. Du kan alltså inte tjäna pengar på din bostad, men du kan bo i en trevlig bostad till vettig hyra och med inflytande över din boendemiljö.

Samhällsföreningens ambition är att de lägenheter som byggs skall passa ungdomar som vill ha ett eget boende men ändå vara kvar på ön, mindre familjer eller äldre som kanske vill sälja sitt hus men ändå bo kvar i den välkända miljön. Erfarenheter säger att för att lyckas med att etablera en kooperativ hyresrättsförening och verkligen genomföra ett bygge är det mycket viktigt att personer som själva vill bo där engagerar sig i projektet. Vi säker därför DIG som antingen själv är intresserad av denna typ av boende eller är beredd att engagera dig för någon yngre eller äldre släktings räkning. Hör av dig till någon av våra kontaktpersoner i styrelsen:

Anders Hedenstedt, ordf, 070-568 54 54

Simon Eriksson, 073-123 48 42