reso

TACK FÖR I ÅR!

År 2023 går mot sitt slut och samhällsföreningen blickar tillbaka på ett år fyllt av aktiviteter.

I Hamnmagasinet har det varit full fart hela tiden. Vårt söndagscafé har lockat många besökare under hela våren och hösten. Även torsdagsgympan med dopp i både havet och till kaffet har blivit mycket uppskattat. Vi har haft filmkvällar, skördefester, hamburgarkväll, m fl  populära arrangemang i både egen regi och i samverkan med Resö Gård. Under hösten har det för första gången hållits en vinkurs under sakkunnig ledning av lokala sommeliererna Möllstam och Westman. Den sedvanliga påskpromenaden lockade rekordmånga besökare och på Kristi Himmelsfärdsdagen invigdes så äntligen Kosterhavets Entré Resö med en riktig folkfest. Utställningen och lekskeppet har varit ett nytt och uppskattat inslag i hamnområdet och ca 11 000 personer har hittills besökt entrén. Under sommaren fortsatte aktiviteterna med bl a midsommarfirande på Johans Gård och en Resödag med rekordmånga deltagare. De kulturhistoriska vandringsslingorna fortsatte vara populära och vi har fått trycka nya Resökartor i flera omgångar.

Mycket tid har också lagts ned på skötsel av våra fastigheter, inkl uthyrningsverksamheten och drift av gästhamnen. Tidningen ResöMagasinet, som i år distribuerades i närmare 5 000 exemplar, har som vanligt rönt mycket uppskattning. Den ekonomiskt tyngsta satsningen under året har varit höstens renovering av vår bensinanläggning, som nu uppfyller alla nya miljökrav.

Samhällsföreningen blickar nu fram emot ett lika aktivt 2024. Nästa projekt är uppförandet av en bastu på Hamnholmen.  Gympan startar torsdag den 11 januari och söndagen den 18 februari öppnar söndagscaféet för säsongen. Gruppen ”Gamla Resö och Galtö” har tillsammans med Jonas Lind arbetat fram en bok om fartyg och båtar i gångna tider. Boken är just nu på tryckning och den 9 mars blir det ”boksläpp”, kombinerat med filmer, bildvisning och sillbuffé. Påskpromenaden kommer som vanligt att äga rum på påskdagen och mot slutet av april planerar vi för en dag med vikingatema. Som vanligt annonserar vi alla aktiviteter här på hemsidan, på anslagstavlorna och på FaceBook.

Avslutningsvis vill Samhällsföreningen tacka alla som deltagit i de olika aktiviteterna och på det sättet bidragit till att vi har en levande ö – året runt! Vi riktar förstås ett speciellt stort tack till er som arbetat med att genomföra de olika evenemangen och alla ni frivilliga som lagt ner massor av tid och engagemang till förmån för en attraktiv boendemiljö!

 GOD JUL och GOTT NYTT ÅR och riktigt fina helgdagar önskas ni alla av

Samhällsföreningen Resö-Galtö ekon. fören.