reso

Samråd Detaljplan Resö 3:12, 3:13, m fl

Samhällsföreningen har idag skickat in synpunkter på förslaget till detaljplan Resö 3:12, 3:13, m fl. Föreningen yrkar att detaljplanen avslås. Hela skrivelsen finns att läsa i bifogat dokument.