reso

Lokal utvecklingsplan för Resö och Galtö.

2019 påbörjades arbetet med en lokal utvecklingsplan (LUP) för Resö och Galtö. Arbetet har bedrivits i en fristående arbetsgrupp med deltagare från Resö och Galtö, från samhällsföreningen och från kommunen. Resultatet av arbetet framgår av nedanstående Rapport.