reso
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Lokal utvecklingsplan för Resö och Galtö.

2019 påbörjades arbetet med en lokal utvecklingsplan (LUP) för Resö och Galtö. Arbetet har bedrivits i en fristående arbetsgrupp med deltagare från Resö och Galtö, från samhällsföreningen och från kommunen. Resultatet av arbetet framgår av nedanstående Rapport.