reso

Målning av Magasinet

Ingrid Nilsson och Sture Lind åtog sig i höstas att organisera en fasadmålning av Magasinets södra och östra väggar med frivilliga krafter. Byggnadsställningar lånades ut av Gösta Fredriksson och Roar. Målningen har Bjarne Jangerud och Ulf Nilsson gjort. De har också satt upp byggställningar och rivit dem med hjälp av Sture Lind, Jan Jörstad och Peter Karstorp. Ulf har dessutom plåtklätt undersidan av takets överhäng. Allt blev klart till sista veckan i maj.

Ett stort tack till alla inblandade för en fantastisk insats!

Snabba insatser under soliga dagar.
På väg till jobbet!