reso

Låna eller hyr Hamnmagasinet för egen aktivitet!

Hamnmagasinet ägs av samhällsföreningen Resö-Galtö ekonomisk förening. Vi i föreningens styrelse arrangerar under höst, vinter och vår ett antal aktiviteter i Hamnmagasinets lokaler – men det finns utrymme för mycket mer!

Visste du att alla som vill göra ett arrangemang har möjlighet är låna lokalerna gratis. Det gäller både stora salen och sällskapsdelen i vandrarhemmet. Villkoret för att få låna lokalerna är att tillställningen/aktiviteten är öppen för alla och att du inte tar betalt av deltagarna. Om det är ett kommersiellt arrangemang där deltagarna får betala en avgift eller inträde utgår hyra för lokalerna enligt prislista.

Har du en bra idé för en kul aktivitet? Kontakta vår bokningsansvarige och hör om lokalen är ledig!