reso

Hjärtstartaren finns nu i hamnen!

Samhällsföreningen har sedan flera år haft en hjärtstartare placerad i pantboden utanför affären. Den är från och med 1 juni flyttad till den åretruntöppna toaletten i den röda boden vid fiskekajen. Hjärtstartaren är tydligt skyltad och den finns registrerad på sin nya position i det svenska hjärtstartarregistret.

Orsaken till flytten är att det numera även finns en hjärtstartare i Kosterhavets Entré Resö, dvs strax intill affären. Det är bättre att ha hjärtstartare tillgängliga på olika platser på Resö, så föreningens hjärtstartare har nu placerats i hamnen, som ju är en plats där många vistas.