reso

Lokala utvecklingsplanen – nu fortsätter arbetet i olika projekt

Den lokala utvecklingsplanen (se separat informationsruta) har nu presenterats två gånger under våren, dels den 18 april och dels i samband med årsstämman den 7 maj.

Vid det första tillfället berättade Ann-Catrin Göthlin, Marie Svahn och Anders Hedenstedt om resultatet av LUP.en och arbetet med att ta fram den. Övriga deltagare bidrog med bra frågor och kommentarer.

Vid presentationen den 7 maj låg fokus på vilka överenskommelser som träffats med kommunen och vilka projekt som nu är aktuella – både mot bakgrund av vad som framkommit som förslag i LUP:en och föreningens övriga projekt.

Så här ser det ut just nu:

  • Uppförandet av en bastu på Hamnholmen – Projektgrupp är bildad och klar. Projektledare Tomas Sandström. Från styrelsen Anders Hedenstedt, Sture Lind och Fredrik Lantz.
  • Renovering av föreningens anslagstavlor – Projektgrupp är bildad. Projektledare Christina Näsholm. Från styrelsen Joakim Axelsson.
  • Cykelvägar – Projektledare Anders Ekberg. Kontaktperson i styrelsen Anders Hedenstedt. Medverkande: Roland Isaksson. Fler deltagare efterlyses! Du som är intresserad av att få till bra cykelvägar är hjärtligt välkommen att delta i detta projekt. Förutom bra cykelvägar i närområdet finns på agendan även möjligheten att skapa en sammanhängande cykelled, inkl möjliga båttransporter, från Havstenssund via Trossö – Kalvö – Lindö över till Resö och Galtö med anslutning till gamla E6 vid Överby via återuppförande av den gamla bron mellan norra Galtö och fastlandet. Hör av dig!
  • Utegymstation– Projektledare Eva Lilja. Kontaktperson i styrelsen Marie Svahn. Är du intresserad av att ha tillgång till utegymstationer även längs våra stigar? Välkommen att medverka!
  • Kulturhistoriska vandringsslingor Projektledare Jonas Lind och Erika Hedenstedt Appelgren (även kontaktperson i styrelsen). Medverkande: Martina Lind. Skyltar med information om intressanta platser och företeelser sätts upp och befintliga stigmarkeringar uppdateras. Ladda ner kartan!
  • Underhåll av stigar och gångstråk. Du som gillar att promenera runt Resö – kan du tänka dig att hjälpa till med att se till att våra stigar hålls tillgängliga och i bra skick? Kontaktperson i styrelsen Anders Hedenstedt.

Allas insatser är välkomna – hel-eller delårsboende! Kontaktuppgifter till styrelsens medlemmar hittar du under fliken KONTAKT och på söndagscaféet finns det listor där du kan anmäla intresse för medverkan i olika projekt.