reso

Drivmedelsanläggningen byggs om

Ombyggnad av drivmedelsanläggningen vid Handlar’n startar den 2 oktober och beräknas pågå ca 6 veckor.

Under ombyggnaden kommer parkeringen till stora delar att vara uppgrävd. 

Nya myndighetskrav gör att alla rör skall bytas till plaströr och påfyllningen av tankarna måste flyttas. En oljeavskiljare installeras, men i övrigt tillkommer inga nya funktioner. Drivmedelsanläggningen kommer fortsatt att ha sedelautomat och möjlighet att tanka bensin och diesel.

De nya EU-kraven innebär en tung investering för alla små anläggningar i glesbygd. På många ställen läggs därför den lokala macken ner. Samhällsföreningen har beslutat att genomföra ombyggnaden, då vi anser att det är en viktig del av servicen här på Resö. Välkommen att fortsätta tanka dina fordon, utombordare, gräsklippare, mm när ombyggnaden är klar!