reso

Tack för i år!

År 2022 går mot sitt slut och samhällsföreningen blickar tillbaka på ett år fyllt av aktiviteter.

Kopprabryggan renoverades och vi fick en ny, förbättrad sjösättningsramp. Bygget av Kosterhavets Entré Resö kom efter många år igång och beräknas bli klart under våren 2023. Föreningens gamla hemsida kraschade i början av året, så nu är hemsidan helt omarbetad och hålls uppdaterad med aktuella frågor. Även en renovering av föreningens anslagstavlor har påbörjats. Vandrarhemmet i Hamnmagasinets bottenvåning fick under året ett ansiktslyft och går nu att boka även via booking.com. Detta har inneburit att många fler, även utländska, turister hittat hit och fått uppleva den härliga miljön.

Hamnmagasinet blev under året åter den samlingslokal för öborna som byggnaden var tänkt att vara. Här avhölls under året flera välbesökta skördefester, öl- och vinprovningar och filmkvällar. Flitiga händer hjälpte till vid årets arbetsdag och även helt nya aktiviteter tillkom, såsom torsdagsgympa. Den traditionella Resödagen i juli kunde efter flera års uppehåll åter genomföras och drog mycket folk. Söndagscaféerna var under våren och hösten populära samlingspunkter. De nya kulturhistoriska vandringsslingorna, med tillhörande kartor och skyltar, rönte också mycket uppskattning och många från andra orter förlade sina söndagspromenader till Resö.

Under året avslutades och presenterades också arbetet med den lokala utvecklingsplanen, LUP, med bl a överenskommelser om olika samverkansprojekt med kommunen.

Samhällsföreningen blickar nu fram emot ett lika aktivt 2023. Under våren kommer vår bensinanläggning att renoveras för att uppfylla nya miljökrav. Planeringen för uppförandet av en bastu på Hamnholmen har dragit igång och likaså ett projekt för uppförande av ett utegym. Gympan startar torsdag den 12 januari. De som missade filmkvällarna “Gamla resöbor berättar” får en ny chans lördagen den 4 mars. Söndagen den 19 februari drar söndagscaféerna igång för säsongen och invigning av Kosterhavets Entré Resö är tänkt att ske under påskhelgen. Alla aktiviteter annonseras här på hemsidan under Aktuellt!

Avslutningsvis vill Samhällsföreningen tacka alla som deltagit i de olika aktiviteterna och på det sättet bidragit till att vi har en levande ö – året runt! Vi riktar förstås ett speciellt stort tack till er som arbetat med att genomföra de olika evenemangen och alla ni frivilliga som lagt ner massor av tid och engagemang till förmån för en attraktiv boendemiljö!

Samhällsföreningen önskar alla fina helgdagar och en riktigt GOD JUL och GOTT NYTT ÅR!