reso
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Kopprabryggan är renoverad!

Slutbesiktning av renoveringsarbetet skedde den 27 april. I besiktningen deltog samhällsföreningen som beställare och leverantören Hamn&Sjö. Även nationalparkschefen närvarade som representant för länsstyrelsen, en av finansiärerna. Finansieringen var en utdragen process, men i slutet av november kunde vi skicka ut en anbudsförfrågan sedan länsstyrelsen och Tanums kommun beviljat tillräckliga bidrag utöver vår egen insats. I tillståndet från länsstyrelsen för att renovera bryggan ingick krav på att inga arbeten fick göras efter 1 maj vilket inte gav en särskilt lång byggtid. Bryggrenoveringen beställdes från Hamn&Sjö den 11 januari och de levererade alltså bryggan före 1 maj, den 27 april. Sture Lind som har varit samhällsföreningens dagliga kontaktperson under bygget ger leverantören mycket beröm för konstruktiva dialoger och väl genomfört arbete.

Några små kompletteringar kommer att ske före sommaren. Det kommer ett par fasta bänkar och några grabbräcken liksom en livräddningsboj med hållare.

Markförvärvsavtalet för marken till själva entrén är klart. Naturvårdsverket köper ett stycke mark för entrén av samhällsföreningen. Kosterhavets nationalpark har dessutom ett arrendeavtal med samhällsföreningen för marken mellan bryggan och entrén, där det anläggs en gångväg. Entrén beräknas bli klar sent i höst.

Ev frågor besvaras av samhällsföreningens ordförande Anders Hedenstedt. Kontaktuppgifter finns under fliken Kontakt.

Bygget påbörjas
Nyrenoverad brygga och sjösättningsramp
Besiktningsgänget
Tack för att du betalar en slant vid användningen av rampen!