Naturreservat Lindö, Kalvö, Trossö

Några minuters båtfärd utanför Resö ligger det omtyckta och vackra naturreservatet intill Bissenrännan.

Här är naturen omväxlande. Lindö med ängar och lövskog, Kalvö med sitt öppna landskap och Trossö i söder, som domineras av tallskog. Från Havstensund till Lindö, över de tre öarna, sträcker sig en ca 6 km lång väg. Denna byggdes under bilismens barndom på 30-talet. Några bilar kom dock aldrig att rulla på vägen, men för boende fyllde den en viktig funktion ändå. Numer finns det några fåtal åretruntboende kvar. Vägen används som ett omtyckt promenadstråk året runt.

Under 70- och 80-talet började området att växa igen. Idag betas öarna av ett större antal Highlandcattlekor och gotlänska utegångsfår. Den kalkhaltiga jorden och djurens betande har gett bra växtförutsättningar för många vanliga och ovanliga växter. Området är vida känt för sin rika flora. Här finns flera rödlistade växter och många personer deltar guideturer här för att höra om dessa arter. Naturreservat Pdf-fil.

För guidade utflykter till området se kalendarium www.vastkuststiftelsen.se

För båttransport till området kontakta Resö Båtcharter eller CeDeNa Marin