Årsmöte 2021

Årets årsmöte senareläggs. Vi vill gärna ge möjlighet för fysiskt deltagande på årsmötet. Vi hoppas att de nuvarande restriktionerna kan medge det före den 30 juni som är sista dag för årsmötet enligt våra stadgar. En kallelse ska gå ut senast två veckor innan mötet och vi tar upp frågan om årsmötesdag på vårt nästa styrelsemöte den 20 maj.

Anders

Ordförande i Samhällsföreningen Resö-Galtö ek. för.

2021-04-26 15:18:33
2021-06-30 15:18:41