Föreningar

Resö Fiskarförening
Torbjörn 0525-253 15 eller Joakim 0525-252 41

Johans Gård Kommitten
Ordförande: Gerry Arvidsson
Sekreterare: Martin Ekinger
Kassör: Nils-Eric Wassberg

Resö Idrottsklubb, RIK
Ordförande Fredrik Lantz

Resö kyrkliga syförening
Johanna Olsson, 0525-230 65

Resö och Galtö i gamla tider "Måndagsgruppen"
Vilgot Andersson, 0525 - 250 66

Romleborg Samfällighetsförening
www.romleborg.se

Änghagens Vägförening