Nyhetsbrev

Fyll i formuläret nedan och ta del av våra nyhetsbrev.


Lokal utvecklingsplan för Resö och Galtö

Här nedan finns den lokala utvecklingsplanen(LUP) för Resö-Galtö som blev sammanställd i början av juni.

 

 

 

 Informationsmöten 5-7 juni

 

 

Arbetsgruppen för ett Hållbart Resö och Galtö fortsätter arbetet med få till en utvecklingsplan. Under hösten har vi samtalat med flera olika grupper i en sk. Dialogfas. Nu analyserar vi och lägger upp en strategi för utvecklingsplanen. I denna fas är du också välkommen och då får du komma till våra inplanerade möten enligt schemat. Någon gång under tidig vår ska vi även ha en arbetsdag med kommuntjänstemän på planavdelningen.

Under våren kommer vi att träffas:

23/1 kl 18:00-20:00
6/2 kl 17:30-19:30
27/2 kl 17:30-19:30
19/3 kl 17:30-19:30
2/4 kl 17:30-19:30
23/4 kl 17:30-19:30.

 

 

 

 

 
 
 
· 30 december 2019 · 
 
 
 
Samhällsplanering i ny form prövas på Resö och Galtö när kommunen och lokalsamhället samverkar i ett arbete med en strategisk plan. – Hur vill vi att Resö och Galtö ska se ut år 2030 – och senare? Och hur ska vi nå dit? Resultatet ska bli en Lokal utvecklingsplan. Gruppen för hållbar utveckling, öbor, åretruntboende, deltidsboende, företagare och unga vuxna samt Helena von Bothmer, anställd av Tanums kommun som projektledare, har tillsammans fört dialog för att skapa en plan för framtiden.

Hållbarhetsperspektivet är grundläggande när framtiden diskuteras och det finns en lång tradition av att slå vakt om öarna som en levande kustbygd där skolan, förskolan, affären och Hamnmagasinet är talande exempel. – Och öarnas identitet får inte gå förlorad, säger Helena von Bothmer som har erfarenhet av utvecklingsarbete i många sammanhang, inte minst på Kosteröarna där hon bor och tillsammans med sin man skapat Kosters Trädgårdar.

Det var en framstöt till kommunen från samhällsföreningen som blev starten för denna för kommunen nya form av planering. – Ett spännande arbete, säger kommunchef Ulf Ericsson och Samhällsföreningens ordförande Anders Hedenstedt är nöjd med upplägget: – Kommunen medverkar aktivt. Vi har en bra kontakt. Ambitionen är att planen ska vara klar i sommar.

I bilden syns från vänster Ann-Catrin Göthlin, Helena von Bothmer, Marie Svahn och Nils-Eric Wassberg.

Detta är ett utdrag ur en artikel från den rykande färska Tanumstidningen nr 49. Läs den i sin helhet här: http://bit.ly/Tanumsinformationstidningnr49

 

 

Lokal utvecklingsplan för Resö o Galtö.

 

      Samhällsföreningen Resö-Galtö och Tanums kommun har kommit överens om att ta fram en lokal utvecklingsplan för Resö-Galtö.

 

      Arbetet bedrivs i en självständig arbetsgrupp med boende från Resö och Galtö och en representant för kommunen

 

      En projektledare är inhyrd av samhällsföreningen efter överenskommelse med kommunen som betalar kostnaderna för projektledaren

 

      Arbetsgruppen består i dag av:

 

         Ann-Catrin Göthlin
Nils-Eric Wassberg
Sture Lind
Marie Svahn

        Kerstin Danielsson Ekberg

        Silje Evertsson

        Sara Philipsson

     Janette Beck kommunen

 

         Helena von Bottmer är projektledare 

 

      Arbetsgruppen har stor frihet att agera självständigt. Gruppen har skapat en egen Facebooksida för kommunikation i frågor som kan vara av intresse för Resö och Galtöbor.

 

      En styrgrupp för arbetet består av Ulf Ericsson  och Moa Leidzén från kommunen och Anders Hedenstedt och Fredrik Lantz från samhällsföreningen.

 

      Arbetet planeras vara klart till sommaren 2020.

 

      Arbetet bedrivs i en öppen demokratisk process där ambitionen är att få så stort engagemang som möjligt från de som bor helt eller delvis på Resö och Galtö

 

      Syftet med projektet är att formulera ett strategiskt dokument för framtiden och för framtida hållbar utveckling, för de båda öarna Resö och Galtö.

 

      Huvudteman är:

 

     Hållbar markanvändning avseende:

                      Bebyggelse

             Tillgänglighet

                      Matproduktion

 

         Mötesplatser och medborgardialog 

 

      Grunden/basen i projektet, som nu formuleras är

 

         Identitet - Vad utmärker Resö och Galtö, vad innebär det att leva här

         Hållbarhet vad är det?  (vad innebär det för framtida utveckling och liv, att vi just måste leva hållbart)

         Levande bygd - vad är det?

         Utveckling - hur ser vi på det.  

 

         En hållbar utveckling är ett grundtema i arbetet och där finns plats för olika uppfattningar om vad som är hållbart för Resö och Galtö. Det är viktigt att många engagerar sig i frågan. Facebooksidan(Hållbar utveckling på Resö Galtö) är tänkt att vara ett sätt att göra det möjligt och dessutom ordnas ett antal träffar och vandringar på öarna.