Nyhetsbrev

Fyll i formuläret nedan och ta del av våra nyhetsbrev.


Inget söndagscafé tills vidare

Vårt söndagscafé kommer tills vidare inte att vara öppet i höst.

GDPR-policy

Samhällsföreningen Resö Galtö ekonomisk förening, GDPR-policy


Den 25 maj 2018 träder EU:s Dataskyddsförordning 2016/679, även kallad GDPR i kraft. Den ersätter då den tidigare personuppgiftslagen PUL och ger dina personuppgifter ett ännu starkare skydd.
Förordningen föreskriver bland annat att alla som har någon form av personuppgiftsregister skall informera de som berörs. Föreningens medlemmar, gäster som hyr föreningens lokaler, säsongsanställda m fl omfattas av våra register. Information skall lämnas över vilka uppgifter som behandlas och hur de förvaras och vilka eventuella tredje parter som eventuella uppgifter delas.
Mot bakgrund av ovanstående vill samhällsföreningen Resö Galtö ekonomisk förening härmed lämna följande information:
 Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig såsom föreningsmedlem. Syftet med en sådan behandling är för att kunna förse dig med information om föreningens verksamhet, kallelser till stämma o dyl.
 Vi har fått dina uppgifter från de uppgifter som lämnades vid inträdet i föreningen, samt vid förfrågan om komplettering av e-postadresser. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Dina uppgifter sparas i en excelfil.
 De personuppgifter vi behandlar om dig delas inte med någon annan part. Vi kan dock komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU eller använda dem i någon form av marknadsföringssyfte eller reklam. Föreningen tillämpar strikt sekretess vad gäller samtliga personregister.
 Personuppgiftsansvarig är ordförande Anders Hedenstedt. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss via e-post, se hemsida. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.
 De personuppgifter vi registrerar för medlemmar är: Namn, adress, e-postadress, inbetald insats och ev återbetald del av insats. Personuppgifter raderas vid utträde.
 De personuppgifter vi registrerar för de som tillfälligt hyr lokaler är: Namn, adress, e-postadress, telefonnummer, inbetalda avgifter och korrespondens angående önskemål i samband med uthyrningen. Personuppgifterna för årets hyresverksamhet raderas vid kalenderårets slut.
 För säsongsanställda registreras namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer, tidpunkter för anställning, kontouppgifter och utbetalda löner. Personuppgifterna för säsongsanställd personal raderas då anställningsförhållandena upphört.
 Registren förvaras digitalt i styrelsens persondatorer samt i molntjänster via DropBox, FortKnox och Hogia -KGH digital.

Samhällsföreningen Resö Galtö ekonomisk förening 2018-05-24

Risdeponi på Resö

Det finns nu en risdeponi på Resö.

Nu slipper du köra ris till Tyft. Flera intressenter har med hjälp av Göran Skärström skapat en möjlighet att lägga ris på en plats mitt på Resö. Du får bara lägga ris och stubbar på deponin.

Risdepån ligger 100 m från stora vägen.En skylt med pil ca 200 m norr om bussvändplatsen visar var depån finns.

För att finansiera det hela betalar du 50:-/ släpvagnslass.
Du kan betala kontant i en låda vid deponin eller enklare betala med Swish till 0705372283. Du kan även betala med det norska systemet Vipps till heggem93240100.
Har du frågor kan du ringa Göran på +46705372283.

Nyår på Resö Hamnmagasin

Samhällsföreningen bjuder in alla på Resö o Galtö att gemensamt fira och starta det nya året 2018 i Hamnmagasinet. Vi har snappat upp en ide från andra skärgårdsöar. Som går till så här: Vi äter vår nyårs supé hemma med familj o vänner. Men klockan 22.00 öppnas dörrarna i Hamnmagasinet. Då tar ni fram era (egenhändigt införskaffade) facklor, tänder dem och vandrar i fackeltåg ner till Hamnmagasinet. Där möts du/ni av en mysig atmosfär, lite snacks och tilltugg, ett alkoholfritt alternativ och musik. Klockan tolv smäller vi av ett hejdundrande ;) nyårsfyrverkeri. Då vi inte har något alkoholtillstånd denna kväll, så får man ta med sig sådana drycker själv. För att allt ska gå rätt till blir det en sluten fest, vilket betyder att alla vid ankomst skriver upp dig på listan vid dörren. Varmt välkomna! Har du frågor? Yvonne Sixtensson (073 641 70 95) och Annika Svahn (0705 64 37 66) svarar så gott vi kan

Blå översiktsplan

Blå översiktsplan - DU har möjlighet att lämna synpunkter!
De fyra kommunerna i norra Bohuslän; Strömstad, Tanum, Sotenäs och Lysekil, har tagit fram ett förslag till en gemensam plan för hur hav och kust bör utvecklas, en sk blå översiktsplan. I planen finns mål och rekommendationer för hur frågor som rör havet ska hanteras.
Förslaget är nu ute på samråd för att ge alla som kan bli berörda insyn i arbetet och möjlighet att påverka planens utformning. Planen finns att läsa på hemsidan www.tillvaxtbohuslän.se och finns anslaget i kommunhuset. Sista dag för att inkomma med synpunkter är 20 juni.
Samhällsföreningen Resö och Galtö kommer att lämna ett remissvar, men du som privatperson kan också skicka in skriftliga synpunkter direkt till kommunen. Onsdag 7 juni kl 18-20 är det ett informations- och samrådsmöte i Tanums kommunhus.
Samhällsföreningen Resö och Galtö

Inget söndagscafé på Hamnmagasinet

11/2- 3/6 2018. Söndagscafét är öppet söndagar från och med den 11 januari till och med den 3 juni kl 12:00-15:00. Soppa med bröd och kaffe för 100:-. Boka gärna stora grupper(fler än 8 personer) på +4652525455.

Varmt välkomna!

Resö kyrka 100 år

Resö kyrka invigdes den 28 september 1916. 100-årsjubiléet firades därför söndagen den 25 september 2016 med en jubileumshögmässa. Framsidan av programmet som innehöll mässa, musik, nattvard och smörgåstårta i församlingshemmet finns nedan liksom några bilder från jubiléet. Här finns också den berättelse om Resö kyrkas historia som Vilgot Andersson skrivit

.

Tempo har fått bensin och diesel

Samhällsföreningen har investerat i en upprustning av bensin och dieselanläggningen på Tempo. Tankarna som var utdömda har plastats inifrån och blev därmed som nya, med nya certifikat. En modernare pump för både bensin och diesel och en helt ny kortläsare har monterats. Det förnyade tillståndet gäller till 2022 då vissa rör mellan tankarna och påfyllningen kommer att behöva bytas. Innan dess hoppas vi att få en sjömack på plats. Ett komplext projekt med många leverantörer som syns på bilderna nedan./Anders

Tankarna plastas av C-teknik AB

 

  

Bensin & Rörtjänst AB moterar pump  och kortläsare       

Frändefors fyller bränsle

 

Projektledaren tankar som första kund

                                                                                                 

 

 

Havsörn på isen

Isen ligger redan till Vadholmen utanför Resö. I dag den 22 januari satt den här havsörnen på isen och kalasade på en mås som den slagit. De hungriga små kusinerna är kråkor. Allt sker precis på gränsen till Kosterhavets Nationalpark.

Fiskets dag 2014

Fiskets dag på Resö 2014 blev en lyckad tillställning. För de minsta fanns ett klappaquarium med intressant information om livet i havet. Skolan ordnade även krabbmete i Bödebon.

Läs mer: Fiskets dag 2014